POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Magazinul Recycline are grijă să respecte în totalitate dreptul utilizatorilor privind protecția datelor
cu caracter personal, oferind o experiență online sigură, care nu va afecta în nici un fel viața privată.
Cu acest scop, ne asumăm direct responsabilitatea, că informațiile obținute voluntar sau involuntar
de la utilizatorii noștri, vor fi folosite doar în scopurile definite.
Vizitatorii site-ului nostru trebuie să cunoască faptul că datele lor personale vor fi păstrate și
prelucrate, cu scopul:
• completării bazei noastre de date, utilizate pentru realizarea rapoartelor statistice;
• informării despre ofertele, reduceri, și alte activități desfășurate de compania noastră, prin
diverse mijloace de comunicare (poștă, e-mail, telefon, SMS etc.).

Colectarea si utilizarea datelor cu caracter personal

Colectarea datelor pe site-ul nostru se realizează cu ajutorul diferitor modalități și instrumente
specifice, cum ar fi: salvarea în baze de date a formularelor completate direct de către utilizatori,
chestionarea online, urmărirea traficului pe site cu ajutorul unui soft profesional, utilizând o
aplicație specifică etc.
Există zone în site care necesită înregistrare sau abonare, pentru care utilizatorului îi sunt solicitate
anumite date specifice. Datele solicitate sunt utilizate pentru identificare, confirmare, completare a
contului. Dezabonarea poate fi făcută imediat, fără necesitatea altor confirmări suplimentare.
Toate aceste date sunt utilizate cu scopuri de informare și îmbunătățire a serviciilor, unicul deținător
al informațiilor fiind compania “Stainable Recycline” , care garantează respectarea deplină a
dreptului de intimitate. Termenii politicii de confidențialitate se referă doar la datele furnizate
voluntar de către vizitatori.
Astfel, site-ul colectează datele cu caracter personal, obținute cu acordul voluntar al utilizatorilor,
având în vedere următoarele scopuri:
• confirmarea / expedierea / facturarea comenzilor efectuate către utilizatori;
• rezolvarea problemelor apărute, referitor la comenzile efectuate, contract sau produsele
achiziționate;
• asigurarea accesului la anumite servicii;
• transmiterea periodică a newsletterelor sau altor informații despre oferte, reduceri, bonusuri,
în format electronic;
• contactarea utilizatorilor, la cererea voluntara sau chestiuni ce țin de Relația cu Clienții;
• scopuri statistice.
Situl utilizează involuntar adresele IP (Internet Protocol Address) și alte date care nu au nici o
legătură cu informațiile personale, cum ar fi ora vizitei, locul de unde a fost accesa site-ul, numele,
versiunea browserului, sistemul de operare, furnizate de către browserul internet prin intermediul
căruia a fost accesat site-ul, în următoarele cazuri:
• administrarea site-ului;

• analiza / urmărirea intereselor utilizatorilor;
• utilizarea datelor demografice pentru uz intern (scopuri statistice);
• îmbunătățirea nivelului de accesibilitate în utilizarea site-ului;
• publicarea informațiilor cât mai relevante pentru utilizatori.
În cazul achitării online toate datele furnizate cu privire la cardul sunt colectate în mod securizat pe
platforma PayNet . “Stainable Recycline” se obligă să respecte confidențialitatea privind
operațiunile prin card bancar.
“Stainable Recycline” se obligă să adopte toate măsurile de securitate necesare protejării
informațiilor obținute de la utilizatori, atât online cât și offline.

Shopping Cart